Föreningen

Botnia Parkinsonförening r.f. är en svenskspråkig förening för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga. Föreningen är medlemsförening i Parkinsonförbundet rf.

Botnia Parkinsonförening grundades år 1999 och omfattar hela svenska Österbotten. För närvarade har föreningen ca 160 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att sprida information om sjukdomen samt erbjuda en givande social samvaro. Medlemsavgiften är 15 €/person/år. Som medlem får du tidningen ”hermolla” som utkommer 4 gånger/år.

Den andra måndagen i månaden ordnas sammankomster. Kontrollera plats och tid på denna sida eller under "Aktuellt". Vanligtvis medverkar någon gästföreläsare. Dessutom ordnas utflykter och rehabiliteringsdagar.

Sommarmånaderna förekommer ingen verksamhet förutom en sommarträff. Mera information om våra evenemang hittar du ovan och under "Aktuellt".

Lider du eller någon anhörig av Parkinson. Kom med i föreningen och träffa andra i samma situation.