Jakobstadsgruppen

Kontakt:

Bengt Rönnback 050-3668740    bengt.ronnback at gmail.com

Elisabeth Eklund 050-4092942    lisa17eklund at gmail.com


I januari har man i Jakobstadsområdet fått igång en regional medlemsgrupp dvs. det som vi diskuterat redan 2018 och några gånger efter det.

Ifall intresse finns på annat håll kunde ni försöka aktivera liknande regionala grupper som:

- Kunde träffas då de själva så kommer överens för att diskutera och planera kommande träffar.

- Kunde idka någon form av motion eller annan aktivitet tillsammans eller i mindre grupper beroende på vad man klarar av.

- De som levt längre med Parkinson kunde dela med sig av sina erfarenheter till dem som inte ännu vet så mycket om Parkinson.

- De som inte vet så mycket om datorer, telefoner och internet mm kunde bjuda hem till sig någon föreningsmedlem, som vet litet om dessa. Då kunde man få hjälp med sådant som den andra kan hjälpa med. - De yngre medlemmarna kunde också erbjuda äldre hjälp med att köra dem med bil till butiken, läkaren eller liknande. Kanske de äldre inte mera vill eller får köra bil. Man kunde även bara fara ut nu och då och åka en runda. Detta kan pigga upp en som annars inte så ofta kommer sig ut och kanske känner sig ensam.För att komma med i denna verksamhet kan man:

- Genom att själv vara aktiv kontakta en person i styrelsen eller någon av föreningens funktionärer (se föreningens broschyr) eller,

- Vänta på att någon kontaktar dig och ber att få ge dina kontaktuppgifter till övriga medlemmar i din region för att ni skall kunna kontakta varandra.Avsikten med detta är att ta hand om varandra, bry sig om och verka som kamratstöd.