Länkar

Parkinsonförbundet r.f. ger mera information om sjukdomen och Parkinsonverksamheten i Finland. 

FPA ger information om vårdbidrag, handikappbidrag, reseersättningar m.m.

Folkhälsan ger information om rehabilitering, kurser m.m.

Parkinsonförbundet i Sverige här finns mycket information om sjukdomen, forskning, forum för medlemmar, svenska lokala Parkinsonföreningar m.m. De ger ut en tidning som kan läsas på nätet. Lönar sig att bekanta sig med den!

Vasa centralsjukhus.fi

Fass.se/LIF/home/index.jsp

Parkinson-s-Well-Being-Map    Förbered läkar/sjuksköterskebesök. 

Medicinska fakulteten. Lunds universitet

En länk med röstövningar av Tina Westerlund från träffen den 12.4. 2011.

Medlemsansökan till Botnia Parkinsonförening