Aktuellt

Medlemsbrev (förkortat)

Kallelse till Årsmöte

ÅRSMÖTE 2021 Botnia Parkinsonförening rf håller årsmöte måndagen den 10 maj klockan 18:00. Plats: Vasa Soldathem, Artillerigränden 2. Vill du delta i mötet via Teams så meddela nordblad.john@gmail.com…

Årets första medlemsbrev

Årets första medlemsbrev har distribuerats per post till varje hushåll, utom till dem som meddelat att de räcker att de får det enbart som mejl. Alla som vi har e-adress åt, har fått brevet också som…

Aktuellt under rådande omständighter

På grund av den rådande situationen i fjol kunde endast en månadsträff, skördefesten hållas under hösten. Både diskussionsdagen på Norrvalla i oktober och julfesten hade också inhiberats.…

Observera!

PÅ GRUND AV DEN RÅDANDE SITUATIONEN ORDNAR VI INGEN MÅNADSTRÄFF i november. Vi skjuter fram träffen till någon måndag i början av nästa år om läget då så medger. STYRELSEMÖTET 16.11 flyttas fram till…

Inhiberat!

Norrvalla 13.10 och månadsmötet 12.10 inhiberas pga nya restriktioner.

Observera!

På grund av covid-19 har vi beslutat följande: - 13.10 försöker vi hålla föreläsnings- och diskussionsdagen i Norrvalla kl 10-15:30. Samling i aulan kl 9:45. - Månadsträffen 12.10 inhiberas för att vi…

Härmä blir Vörå!

Härmä-rehabiliteringen byts ut mot diskussionsdag vid Norrvalla.

Parkinson-temadagen 13.10 vid ÅA flyttas fram.

Parkinson-temadagen 13.10 vid ÅA flyttas på grund av coronasituationen fram till våren eller hösten 2020.

Skördefesten 14.9 flyttad till EFo!

Vi inleder höstterminen med skördefest den 14 september kl 18:00 på EFo (Korsholmsesplanaden 2 B. OBS inte VCS) Det är önskvärt att de som vill komma med på rehabiliteringsdagarna till Härmä 26 -…

Bilder från sommmarutfärden till Larsmo

Parkinson-temadag vid Åbo Akademi 13.10

PISER-hemmarehabilitering

Info om Botnia Parkinsonförenings PISER-hemmarehabilitering hösten 2020. I väntan på en fortsättning av PISER som kanske dröjer till början eller slutet av nästa år har vi planerat att under slutet av…

Senaste nytt om PISER

Senaste info om vårt PISER-projekt med Åbo Akademis vårdvetenskapliga fakultet. Här kommer några frågor och svar av några som varit med i projektet. Läs mera i en artikel i Parkinsonförbundets…

Ny lokalgrupp i Jakobstad

I januari har man i Jakobstadsområdet fått igång en regional medlemsgrupp dvs. det som vi diskuterat redan 2018 och några gånger efter det. Ifall intresse finns på annat håll kunde ni försöka aktivera…

Parkinsonbroschyr

Klicka på bilden för att se hela broschyren/skriva ut den.

Parkurs i Masku 19-23. 10. 2020 och 8-12.3. 2021.

Länk till parkursen

Kurser ordnade av Folkhälsan

Semestrar anordnade av Svenska Semesterförbundet år 2020

Mera info på Svenska Semesterförbundet.

Kurs i Härmä för multisjuka

Mera info hittar du här.

Vanhempia