Aktuellt

Sommarens utfärd blir den 23.8

Tid och plats: 8.00 från S-market i Larsmo 9.45 från MiniMani, påstigna ”Vasa-borna” är med, via Berny´s på kaffe och bulle (kl.10). Föreningen betalar. Runda på Replot, Svedjehamnen, Salteriet,…

Månadsmöte 11 mars

Månadsmöte i Vasa 11 mars i Arbetets Vänners lokal ( 2 vån) på Formansgatan 14, kl 18-20. Dagens gäst är ordförande för Hörselföreningen i Vasanejden, Bjarne Sjöblom.

Årsmöte 12.2

Kallelse till årsmöte Botnia Parkinsonförening rf håller sitt årsmöte i Vasa måndagen den 12.2. kl 18 i Arbetets Vänners lokal på Formansgatan 14, II vån. Man kan också delta på distans via Zoom.…

Medlemsförmån vid Advokatbyrå Näsman & Båsk!

Månadsmöte i Vasa

Månadsmöte den 15 jan. kl 18 i Arbetets Vänners lokal, Formansg. 14, Vasa, 2 vån.. Fri samvaro. Återblick på det gångna året och planering och info om årets verksamhet. Genomgång av medlemsförmåner.

Julfest

VÄLKOMMEN till Botnia Parkinsonförenings julfest den 11 december 2023 kl. 16 på Juthbacka Hotell & Restaurang, Juthasvägen 34 i Nykarleby. Buss norrifrån: Start från S-market i Holm kl.14.45,…

Månadsmöte 13.11

Månadsmöte den 13 nov. kl 18 i Arbetets Vänners lokal, Formansg 14, Vasa, 2 våningen. Diskussion med utgångspunkt i neurolog Ingos föredrag om Parkinsons olika stadier som hon höll i Jugendsalen i…

Parkinsonkväll i Jakobstad

Måndag 2.10: Parkinsonkväll kl 18-20 i Jugendsalen i Jakobstad. Neurolog Sinikka Ingo föreläser.

Mera information om sommarutfärden!

Vårt mål är Kauhajoki – Kristinestad – Kaskö via Vasa med start från Larsmo. Vad vi denna gång tänkt besöka hittar du lite längre fram i texten. Bussen startar kl. 07:00 från: - Larsmo kör via -…

Sommarutfärd 8.8

Internationella Parkinsondagen

Botnia Parkinsonföreningen informerar Den 11 april är den Internationella Parkinsondagen och uppmärksammas till minnet av James Parkinsons födelsedag 1755. Han var den första som beskrev sjukdomen för…

Medlemsbrev våren 2023

Svenska semesterförbundet i Finland rf har också kurser

Kolla vad som skulle passa dig/er. Klicka in dig på https://www.semester.fi/semestrar_2023/

Parkurs för närståendevårdare

FPA annonserar om Parkurs för närståendevårdare En parkurs för närståendevårdare lämpar sig för dig, - om du dagligen sköter eller assisterar en vuxen anhörig eller närstående - om din förmåga att…

Kallelse till årsmöte

Botnia Parkinsonförening rf:s Årsmöte hålls må 13.2. kl 18 i Arbetets Vänners lokal i Vasa (Formansg 14). Begär länk av Boris (borissandberg@icloud.com) så kan du delta via Zoom. Stadgeenliga ärenden.…

Dags att bereda sig på dagarna i Härmä!

Rehabiliteringsdagarna på Härmä Spa: I år är spa-dagarna inbokade till 24-26 april. Reservera dagarna i era kalendrar.

Årsmöte!

Årsmöte (Prel. info) Nästa månadsträff, som är kombinerad med Årsmötet, hålls den 13.02.2023 kl 18 på Arbetets Vänner, Formansgatan 14 i Vasa. Hålls också via zoom om möjligt.

Månadsmöte 16 januari

Tiden efter coronan har vi känt oss ”hemlösa”. Vi har prövat olika ställen men vi har inte hittat något ställe som skulle motsvara våra behov. Nu tror vi att vi har hittat ett som är relativt bra. Det…

Julfestens program och meny

Julfest 1.12

Botnia Parkinsonförenings julfest 1.12.2022. Vi samlas i Folkhälsanhuset i Korsholm, Niklasv 1, Smedsby kl 13:00. Din anmälan behöver vi få senast 23.11.2022. Meddela gärna som mejl, WhatsApp, sms…