Material

Broschyr 2020

Föreningen har gett ut boken "Parkinson i Österbotten" i vilken Hjördis Förars dokumenterat medlemmarnas upplevelser om sjukdomen. Den finns att köpa för 15 euro av ordföranden.

En minnesfond finns att köpas av ordföranden, 
kontaktpersonerna och en del begravningsbyråer.

Dessutom har föreningen gett ut en del mindre publikationer.