Den traditionella sommarutfärden gick till det natursköna Larsmo den 10 augusti 2020. 

Tjugofem personer deltog och resan företogs med privata bilar.

2017 Vårutfärd till Kristinestad