Årets första medlemsbrev

25.4.2021

Årets första medlemsbrev har distribuerats per post till varje hushåll, utom till dem som meddelat att de räcker att de får det enbart som mejl. Alla som vi har e-adress åt, har fått brevet också som mejl.

Bekanta dig speciellt med föreningens hemmarehabilitering.