Årsmöte 2020

26.1.2020

Årsmötet håller vi i samband med nästa månadsträff måndagen den 10 februari kl 18-20 på sedvanlig plats i VCS utrymmet T1. Stadgeenliga ärenden samt ändringar i föreningens stadgar.

Välkommen