Internationella Parkinsondagen

11.4.2023

Internationella Parkinsondagen

Botnia Parkinsonföreningen informerar


Den 11 april är den Internationella Parkinsondagen och uppmärksammas till minnet av James Parkinsons födelsedag 1755. Han var den första som beskrev sjukdomen för över 200 år sedan år 1817.

Vi uppmärksammar den dagen genom att delta i en serie temadagar på VCS i H-huset. Besöker man det nya H-husets aula den dagen mellan kl. 10 och kl. 13 så finns någon på plats som man kan samtala med och få information av vid den s.k. OLKA-punkten.

Botnia Parkinsonföreningen är till för dem som drabbats av någon av de neurologiska sjukdomarna såsom Parkinsons, Huntingtons, dystoni, essentiell tremor m.fl.

Nästa månadsträff blir den 15 maj kl. 18. Då samlas vi i Arbetets Vänners utrymmen på Formansgatan 14 i Vasa. Programmet är under planering och publiceras i föreningsspalten den 11 maj och på https://botnia.parkinson.fi.

Den 24 mars läste vi i VBL, att en tvåspråkig läkarutbildning startar i höst. Den ordnas av Åbo universitet tillsammans med Åbo Akademi. Ledare för den tvåspråkiga linjen är Janek Frantzén som höll ett föredrag om en ny behandlingsmetod av rörelsestörningssjukdomar på den temadag som Förbundet för rörelsestörningssjukdomar (f.d. Parkinsonförbundet) ordnade i samarbete med Botnia Parkinsonförening och Vaasan seudun Parkinson-yhdistys i oktober i fjol i Vasa. Metoden kallas HIFU (Hög Intensivt Fokuserat Ultraljud) och används vid behandling av bl.a. skakningar. Den nya läkarutbildningen är ett välkommet initiativ eftersom det är stor brist på neurologer på många håll. Patienter har nu på eget initiativ åkt till Seinäjoki då symtomen blivit värre och det inte funnits läkartider i Vasa.

Sedan 2012 har vi ordnat rehabdagar på Härmä Spa. Alla reserverade platser för i år är upptagna. Vi har eget program och deltar delvis i husets program. I år gästas dagarna av verksamhetsledare Johanna Reiman, från Förbundet för rörelsestörningssjukdomar, och sakkunnig i organisationsverksamhet Heljä Tuomi. De kommer för att göra lära känna vår förening bättre. Vidare får vi lyssna till en föreläsning av neurolog Sinikka Ingo.