Kallelse till Årsmöte

6.5.2021

ÅRSMÖTE 2021

Botnia Parkinsonförening rf håller årsmöte måndagen den 10 maj klockan 18:00. Plats: Vasa Soldathem, Artillerigränden 2.

Vill du delta i mötet via Teams så meddela nordblad.john@gmail.com före kl 12:00, så skickar vi dig en länk att logga in med.

Stadgeenliga ärenden. 

Välkommen! Styrelsen