Månadsträffen i mars

10.3.2022

Månadsträffen i mars blir måndagen den 14 i Smedsby, Folkhälsanhuset, Seniorpunkten, studierummet, Niklasv 1. Lina Nybjörk från Coronaria informerar om de stöd man kan få från FPA. Dessutom info om vad som blir aktuellt på våren och om dagarna i Härmä.