Mera information om sommarutfärden!

19.6.2023

Vårt mål är Kauhajoki – Kristinestad – Kaskö via Vasa med start från Larsmo. Vad vi denna gång tänkt besöka hittar du lite längre fram i texten.

Bussen startar kl. 07:00 från:

- Larsmo kör via
- Jakobstad (ca 07:15)
- Nykarleby (ca 07:45)
- Oravais SEO (ca 08:10)
- Korsholm Smedsby (S-Market & Masku vid Botniahallen ca 08:40)
- Korsholm Helsingby (St 1 Fladan nära flygfältet, Strandvägen 1 ca 8:55)

Rutten kan ändra beroende på varifrån hur många deltagare anmäler sig.

Om det är fler än 50 deltagare får de senaste anmälda samåka med egna bilar.

Deltagaravgiften 60 €/person betalas till Botnia Parkinsonförenings konto

Aktia FI8149702720043102 senast 11.8.2023. Påminnelse om att betala delas ut i bussen.

Anmäl dig senast 24.7 till 044-256 7353 (John) eller 050-409 2942 (Elisabeth), gärna via SMS eller WhatsApp. Det går också att ringa.

Närmare information senare angående busstidtabell och rutten på föreningens hemsida och i tidningarnas föreningsspalt eller så kan du ringa John eller Elisabeth.