Observera!

7.10.2020


På grund av covid-19 har vi beslutat följande:

  • 13.10 försöker vi hålla föreläsnings- och diskussionsdagen i Norrvalla kl 10-15:30.   Samling i aulan kl 9:45.
  • Månadsträffen 12.10 inhiberas för att vi åker till Norrvalla 13.10. 
  • Månadsträffen 9.11 med presentation av Handitecs produkter ordnas kl 18-20 på Soldathemmet, Kasernområdet i Vasa.

STYRELSEN