Parkinson-temadagen 13.10 vid ÅA flyttas fram.

13.9.2020

Parkinson-temadagen 13.10 vid ÅA flyttas på grund av coronasituationen fram till våren eller hösten 2020.