Parkurs för närståendevårdare

7.2.2023

FPA annonserar om

Parkurs för närståendevårdare
En parkurs för närståendevårdare lämpar sig för dig,

  • om du dagligen sköter eller assisterar en vuxen anhörig eller närstående
  • om din förmåga att klara av vardagen eller att delta i aktiviteter som är viktiga för dig har försämrats eller riskerar att försämras på grund av den belastning som uppgiften som närståendevårdare medför
  • om du lider av utmattningssymtom eller utmattning som äventyrar dina möjligheter att fortsätta som närståendevårdare
  • om du vill delta i rehabilitering tillsammans med den vuxna person som du är närståendevårdare för.


Att beakta

  • Du behöver inte något läkarutlåtande eller någon annan medicinsk utredning för att söka till kursen. [trots att det står så i Så här ansöker du]
  • Du behöver inte heller ha ingått ett avtal om närståendevård med kommunen.

Kursen ordnas också på svenska.


Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.


Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 15 dygn och den genomförs i tre perioder på 5 dygn. Den person som du är närståendevårdare för deltar i rehabiliteringen tillsammans med dig under hela den tid som rehabiliteringen pågår. Ni kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Se vidare: Så här ansöker du,  https://www.kela.fi/rehabiliterings-och-anpassningskurser-sa-har-ansoker-du