PISER-hemmarehabilitering

20.8.2020

Info om Botnia Parkinsonförenings PISER-hemmarehabilitering hösten 2020.

I väntan på en fortsättning av PISER som kanske dröjer till början eller slutet av nästa år har vi planerat att under slutet av år 2020 prövar på en Mångsidig Frivillig Hemmarehabilitering i stil med PISER-pilotfasen i fjol höstas. Vi använder en del av de beviljade understöd vi fått för rehabilitering. Den som blir godkänd att delta betalar en egen andel på 25 € per månad.

Hemmarehabiliteringen är avsedd för alla föreningens medlemmar, och i första hand för de som har diagnos samt deras anhöriga.

Hur läggs hemmarehabiliteringen upp?

- Består av en 12-veckors period med 3-5 besök av fysioterapeuten

- Ett första besök med kliniska mätningar, uppställande av mål och planering av övningar

- Rehabiliteringen skräddarsys tillsammans med fysioterapeuten till ett lämpligt individuellt ”paket”

- Deltagaren förbinder sig att dagligen fylla i sina övningar i en dagbok så länge man erhåller stöd från föreningen för frivillig hemmarehabilitering

- Kliniska mätningarna upprepas i slutet av perioden för att se effekten av hemmarehabiliteringen

Dagboksdokumentationen görs för att forskningen skall kunna dra nytta av vår hemmarehabilitering och jämföra resultaten och de kliniska mätningarna.

Dessutom finns möjlighet till

- Frivillig stödperson som gör besök enligt behov och hjälper dig komma igång

- Träning på Recept-programmet (TpR) och andra program som till fördel kan användas hemma under rehabiliteringen

- Lämpliga övningar som kan göras utomhus i grupp, med anhörig eller på egen hand

- Tips om gemensamma övningar som kan göras 1 - 2 ggr i veckan hemma hos dig själv eller annan

Vi behöver ett antal frivilliga stödpersoner som enligt överenskommelse kan kontaktas. Stödpersonerna kan gärna vara några av föreningens medlemmar.

Ansökan om att få delta riktas till föreningens sekreterare Boris Sandberg boris.sandberg@slef.fi eller adressen Boris Sandberg, Skolhusgatan 15-17 A 3, 65100 Vasa.

Ansökan bör innehålla åtminstone eget namn samt egna kontaktuppgifter, hemadress, året man fått Parkinsondiagnosen och vad man förväntar sig av hemmarehabiliteringen, samt om man behöver en stödperson eller själv kan ställa upp som stödperson för några andra i hemmarehabiliteringen.

Hemmarehabiliteringen kan påbörjas då man betalat 25 € för första månaden av sin hemmarehabilitering till föreningens konto Aktia FI7249702720025125 och man fått meddelande av föreningens ordförande som ger en tid då fysioterapeuten gör sitt första besök.

Om man vill ha besök av fysioterapeuten oftare än det som hemmarehabiliteringen medger kan man komma överens om tätare besök och betalar då själv fysioterapeuten för dessa gånger.

Kontakta föreningens ordförande John Nordblad eller sekreterare Boris Sandberg för mera info.

- John nordblad.john@gmail.com , 044 256 7353 - Boris boris.sandberg@slef.fi ,050 365 8160

Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer. STYRELSEN