Sommarens utfärd blir den 23.8

3.6.2024

Tid och plats:

8.00 från S-market i Larsmo

9.45 från MiniMani, påstigna ”Vasa-borna” är med, via Berny´s på kaffe och bulle (kl.10). Föreningen betalar.

Runda på Replot, Svedjehamnen, Salteriet, Saltkaret mm   

12.00 riktning Vasa

13.00 Lunchen på Strampen betalar man själv

14.30 till MiniMani, ”Vasa-borna” stiger av

14.45 Bussen startar, riktning Jakobstad

Bussresan kostar 25 €/pers. som betalas kontant i bussen.

Anmälan görs till Elisabeth (050 409 2942) eller Iris (050 524 3518) före den 19 juli. Anmälningarna beaktas i den ordning de inkommer med tanke på tillgängligt antal platser.