Aktuellt under rådande omständighter

31.3.2021

På grund av den rådande situationen i fjol kunde endast en månadsträff, skördefesten hållas under hösten. Både diskussionsdagen på Norrvalla i oktober och julfesten hade också inhiberats.

Parkinsonveckan har fr.o.m. i år ändrats till Parkinsonmånad, dvs  april. Den internationella- ibland också kallad världsparkinsondagen är den 11.4.

Information och intervjuer har planerats för dagstidningarna och Radion


Månadsträffar

Eftersom pandemin kanske fortsätter planeras inga nya månadsträffar under vårtermin.


Hemmarehabiliteringen

Vår förenings hemmarehabilitering i egen regi är något vi hoppas att flera medlemmar kunde pröva/ha nytta av. Du kan börja i stort sätt när du vill bara genom att anmäla intresse till föreningens sekreterare eller ordförande.

Sedan kommer vår fysioterapeut hem till dig och genomför några kliniska mätningar. Med mätningarna som utgångspunkt gör hon upp ett program som du själv också kan ge förslag till. Du går igenom programmet med fysioterapeuten vid följande hembesök varefter du försöker genomföra programmet så noggrant det går. Anteckna i dagboken det du gör för att kunna följa med hur det går. Med 4 veckors mellanrum kontaktar fysioterapeuten dig och frågar hur det gått och om programmet behöver justeras. Vid 8 eller 12 veckor görs de kliniska mätningarna på nytt och man kan kolla om det skett några framsteg. Deltagaravgiften är 25 € per månad/30 dagar som du är med. Resten av kostnaderna står föreningen för.


Årsmötet

Preliminärt datum för årsmötet är bestämt till 10 maj. Kallelse till mötet kommer i medlemsbrevet i april.Rehabiliteringsdagar i Härmä

Rehabiliteringen hade flyttats till maj i år men pga osäkerhet siktar vi nu på nytt försök, 1-4 november 2021.