Välkommen på Skördefest 11.10

7.10.2021

Välkomna på skördefest vid Soldathemmet, Artillerigränden 2 i Vasa, måndagen den 11 oktober kl. 18. Ta gärna med något till försäljning. 
HandiTec kommer också för att presentera hjälpmedel, och så får vi information om Härmä-veckan 1-4 november.