Aktuellt

Månadsbrev, mars

Månadsträffen i mars

Månadsträffen i mars blir måndagen den 14 i Smedsby, Folkhälsanhuset, Seniorpunkten, studierummet, Niklasv 1. Lina Nybjörk från Coronaria informerar om de stöd man kan få från FPA. Dessutom info om…

Årsmöte

Botnia Parkinsonförening rf håller årsmöte måndagen den 14.2. kl 18 i Folkhälsanhuset i Korsholm (Niklasv. 1) SeniorPunkten, studierummet. Stadgeenliga ärenden. Man kan också delta på distans via Zoom…

Månadsträffen inhiberad

Månadsträffen som var planerad till den 10 januari måste tyvärr inhiberas p.g.a. pandemi-situationen.

Från styrelsens horisont

Månadsträffar våren 2022 Seniorpunkten i Folkhälsanhuset i Smedsby, Niklasvägen 1, är bokad för fyra måndagar, d.v.s. den 10 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april. Kaffe kan beställas till rummet.…

Uppdatering angående julfesten

Uppdatering om julfesten. Vi återgår till den ursprungliga planen. Alla samlas kl 16.00!

Observera angående julfesten

Ändringar om JULFESTEN 10.12 2021. Tyvärr är vi tvungna att dela upp oss i två dukningar så att de som kommer söderifrån (Vasa -Korsholm – Vörå) anländer redan kl 13:00 till restaurang Ädelbragd med…

Inbjudan till julfest

Välkommna på julfest Julfesten närmar sig. Här kommer den utlovade informationen. Programmet börjar med att John hälsar välkommen. Sedan presenterar Boris julevangeliet med en PowerPoint-presentation…

Julfest 10.12

Botnia Parkinsonföreningen firar julfest den 10 december kl 16.00 på Restaurang Ädelbragd vid Furirbostället i Oravais, Slagfältsvägen 130. Ytterligare information om program, husets julmeny samt…

Välkommen på Skördefest 11.10

Välkomna på skördefest vid Soldathemmet, Artillerigränden 2 i Vasa, måndagen den 11 oktober kl. 18. Ta gärna med något till försäljning. HandiTec kommer också för att presentera hjälpmedel, och så får…

Medlemsbrev (förkortat)

Kallelse till Årsmöte

ÅRSMÖTE 2021 Botnia Parkinsonförening rf håller årsmöte måndagen den 10 maj klockan 18:00. Plats: Vasa Soldathem, Artillerigränden 2. Vill du delta i mötet via Teams så meddela nordblad.john@gmail.com…

Årets första medlemsbrev

Årets första medlemsbrev har distribuerats per post till varje hushåll, utom till dem som meddelat att de räcker att de får det enbart som mejl. Alla som vi har e-adress åt, har fått brevet också som…

Aktuellt under rådande omständighter

På grund av den rådande situationen i fjol kunde endast en månadsträff, skördefesten hållas under hösten. Både diskussionsdagen på Norrvalla i oktober och julfesten hade också inhiberats.…

Observera!

PÅ GRUND AV DEN RÅDANDE SITUATIONEN ORDNAR VI INGEN MÅNADSTRÄFF i november. Vi skjuter fram träffen till någon måndag i början av nästa år om läget då så medger. STYRELSEMÖTET 16.11 flyttas fram till…

Inhiberat!

Norrvalla 13.10 och månadsmötet 12.10 inhiberas pga nya restriktioner.

Observera!

På grund av covid-19 har vi beslutat följande: - 13.10 försöker vi hålla föreläsnings- och diskussionsdagen i Norrvalla kl 10-15:30. Samling i aulan kl 9:45. - Månadsträffen 12.10 inhiberas för att vi…

Härmä blir Vörå!

Härmä-rehabiliteringen byts ut mot diskussionsdag vid Norrvalla.

Parkinson-temadagen 13.10 vid ÅA flyttas fram.

Parkinson-temadagen 13.10 vid ÅA flyttas på grund av coronasituationen fram till våren eller hösten 2020.

Skördefesten 14.9 flyttad till EFo!

Vi inleder höstterminen med skördefest den 14 september kl 18:00 på EFo (Korsholmsesplanaden 2 B. OBS inte VCS) Det är önskvärt att de som vill komma med på rehabiliteringsdagarna till Härmä 26 -…